Bruggen


Bruggen

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.

Een brug zit vast aan twee of meer pijlers.

Dit zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies.

Een brug bestaat uit twee of meer kronen, die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel 'dummy' genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen, die op de plaats van de open ruimte komen.


Er zijn verschillende redenen waarom u een brug nodig kunt hebben:

Neem contact met ons op