Gebit sealen

Een afdek­laagje op de kauw­vlakken ter preventie van cariës

Wat zijn sealants?

Een sealant is een afdek­laagje van kunsthars of fluo­ri­de­hou­dend cement. Wij brengen sealants preven­tief aan om te voorkomen dat er cariës ontstaat in groeven (fissuren) en putjes van de kiezen.

Fissuren en putjes zijn moeilijk te bereiken om opge­hoopte plaque te verwij­deren. Ook kunnen er bacteriën en voed­sel­resten ophopen. En fluoride kan niet altijd voorkomen dat er cariës ontstaat omdat dit plekken zijn waar bacteriën zich het makke­lijkst kunnen vestigen.

Wij brengen zulke afdek­laagjes aan op de kauw­vlakken van de kiezen. Dit om te voorkomen dat er gaatjes ontstaan in de putjes en groeven van de kiezen.

Hoe gaat het sealen van kiezen in zijn werk?

Voordat een kauwvlak wordt geseald, wordt de kies eerst goed gereinigd met een borsteltje en polijst­pasta. Om contact met speeksel te voorkomen, wordt de kies vervol­gens droog­ge­legd met watten­rollen of met een rubberen lap.

De sealant hecht het beste vast aan een ruw oppervlak. Om het kauwvlak ruw te maken, wordt daarop met een penseeltje of een spuitje een zuur aange­bracht. Na een inwerk­tijd van 15 tot 20 seconden wordt het zuur met water van het kauwvlak afge­spoeld en de kies wordt weer gedroogd. Vervol­gens wordt de sealant met een penseeltje aange­bracht op het droge kauwvlak. De sealant wordt vanzelf hard, of wordt hard gemaakt door er met een blauwe lamp op te schijnen. Tenslotte wordt gecon­tro­leerd of de lak goed op zijn plaats zit. 

Sealants blijven over het algemeen jarenlang zitten.

Waarom het gebit sealen

  • Het grootste voordeel van sealen is dat er in de kauw­vlakken van de behan­delde kiezen geen gaatjes meer kunnen ontstaan.
  • De lak is vrijwel onzicht­baar en de behan­de­ling is volledig pijnloos.
  • Kinderen zullen het sealen over het algemeen heel goed accepteren.
  • Voor een goed resultaat is het wel belang­rijk dat zij hun mond goed open kunnen houden.
  • Wij raden aan om hen van te voren uit te leggen hoe deze behan­de­ling door de tandarts wordt uitge­voerd. Ook zijn er goede folders verkrijg­baar die uitleg geven over het sealen.