Spoed­ge­vallen

Bel de praktijk en houd pen en papier bij de hand.

Indien de praktijk gesloten is, kunt u tele­fo­nisch contact opnemen met de praktijk op tele­foon­nummer 020 – 341 14 76U wordt dan verder door­verwezen. Houd pen en papier bij de hand voor het noteren van de gegevens.

TAND­ARTS­PRAK­TIJK GEBITSZORG

Asserring 300
1187 KN Amstelveen

020 – 341 14 76
E info@gebitszorg.nl

Spoedgevallen bel Tandartspraktijk Gebitszorg