Tand­arts­prak­tijk Gebitszorg

Over onze praktijk

Wij zijn een praktijk voor tand­heel­kunde en mond­hy­giëne en leggen de nadruk op een gezond gebit. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan mond­hy­giëne en preventie.

Ons motto: “Voorkomen is beter dan genezen!

Onze praktijk heeft de beschik­king over gespe­ci­a­li­seerde mede­wer­kers. Wij maken gebruik van de nieuwste appa­ra­tuur en instru­men­ta­rium om u zo goed mogelijk te behan­delen. Het is van belang dat u optimaal tevreden bent met de uitstra­ling van uw gebit. Wanneer dit het geval is, straalt u meer zelf­ver­ze­kerd­heid uit naar uw omgeving.

Wij proberen u zo pijnloos mogelijk te behan­delen, nemen graag de tijd voor u en hebben alle aandacht voor al uw vragen en problemen.

Wij nemen nieuwe patiënten aan

Wij voorzien u graag van een uitge­breid advies over de behan­de­ling die het beste aansluit op uw speci­fieke wensen. Wij verheugen ons erop u in onze praktijk te mogen begroeten.

erkend leer­be­drijf

Tand­arts­prak­tijk Gebitszorg is een erkend leer­be­drijf. Bekijk onze stage­plaatsen op stagemarkt.nl. Voor vragen of meer infor­matie stuur ons een bericht.

Gebitszorg is aange­sloten bij

KNMT, beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland
ANT | Associatie Nederlandse Tandartsen
NVM-mondhygiënisten

Aange­sloten bij

KNMT, beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland
ANT | Associatie Nederlandse Tandartsen
NVM-mondhygiënisten