Brug

Ter vervan­ging van één of meerdere ontbre­kende tanden en/of kiezen

Een brug wordt gemaakt ter vervan­ging van één of meer ontbre­kende tanden en/of kiezen en zit vast aan twee of meer pijlers. Dit zijn afge­slepen tanden of kiezen aan weers­zijden van de open ruimte van de ontbre­kende tand of kies. De brug bestaat uit twee of meer kronen, die op pijlers passen en een brug­tus­sen­deel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunst­tanden en/of kiezen, die op de plaats van de open ruimte komen.

In de illu­stra­ties hieronder worden de verschil­lende stappen weer­ge­geven voor het plaatsen van een brug. In totaal worden er 4 illu­stra­ties getoond. Klik op een illu­stratie om deze te vergroten.

Er zijn verschil­lende redenen waarom u een brug nodig kunt hebben:

  • Om beter te kunnen kauwen
  • Verbe­te­ring van het uiterlijk
  • Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien