Cariës / tandbederf

Een aantas­ting van het tandweefsel

Wat is cariës?

  Cariës (gaatje) is een aantas­ting van het tand­weefsel en ontstaat als er tandplak op de tanden aanwezig is. De ontwik­ke­ling van cariës is in het begin meestal pijnloos. Bacteriën in de tandplak zetten elke keer wanneer u wat eet of drinkt suikers en kool­hy­draten in het voedsel om in zuur. Zo ontstaat een zuurstoot die het glazuur kan aan­tasten met als gevolg een gaatje. Als het cari­ës­proces zich voortzet, wordt het dieper gelegen tandbeen (dentine) aangetast. Dentine is veel zachter dan glazuur en dus kan cariës zich daar veel sneller uitbreiden.

  Vulling

  Als er een gaatje in een tand of kies zit of als uw kies afbreekt kan de tandarts dit restau­reren met een vulling. De tandarts zal u zelf behan­delen of kan u voor kleine, nieuwe gaatjes verwijzen naar de mondhygiënist. 

  Bij een oude vulling wordt deze en actief cari­ës­weefsel volledig uitge­boord. De vulling wordt vervangen door een nieuwe, witte vulling. Als de oude vulling te groot is wordt er een kroon of een inlay geplaatst.

  Restau­ra­tieve behandelingen

  Bij restau­ra­tieve behan­de­lingen wordt gestreefd naar een volledig functie­herstel door het vervangen van verloren gegaan tand­weefsel. Hierbij worden kleine gaatjes en inef­fi­ci­ënte vullingen gere­pa­reerd met composiet (wit vulma­te­riaal). Voor herstel van grote defecten en vullingen kunnen er kronen, inlays en bruggen worden gemaakt.

  Oorzaken

  • zuur­aan­vallen door suikers
  • een lekkende oude vulling
  • slechte mond­hy­giëne
  • slijtage van de tanden

  In de onder­staande illu­stra­ties worden de stappen weer­ge­geven om de kies of tand te herstellen. In totaal worden er 4 illu­stra­ties getoond. Klik op een illu­stratie om deze te vergroten.