Mond­hy­giëne

Door het tijdig verwij­deren van tandsteen voorkomt u cariës, tand­vlees­pro­blemen, botaf­braak en slechte adem

Een gezond gebit begint bij een goede mondhygiëne

“Voorkomen is beter dan genezen” is het motto van Tand­arts­prak­tijk Gebitszorg. Een gezond gebit begint bij een goede mond­hy­giëne. Het tijdig verwij­deren van tandsteen voorkomt o.a. cariës, tand­vlees­pro­blemen (gingivits), botaf­braak (paro­don­titis) en slechte adem.

Wat doet de mondhygiënist?

  • het uitvoeren van een mond­on­der­zoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken
  • het geven van uitge­breide voor­lich­ting over het ontstaan van cariës, tand­vlees­aan­doe­ningen en het effect van voedings­ge­woonten op het gebit
  • het geven van uitge­breide voor­lich­ting over gebitsverzorging
  • het uitvoeren van een volledige gebits­rei­ni­ging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd
  • het uitvoeren van preven­tieve behan­de­lingen waaronder het aanbrengen van gebits­be­scher­mende middelen (bijv. fluoride)
  • het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas door­ge­broken) tanden en/of kiezen (het sealen)
  • het polijsten van vullingen

Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mond­hygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anes­thesie (verdoving) mag geven. Ook kan de mond­hygiënist met werk­er­va­ring aanvul­lende oplei­dingen doen waarbij bijvoor­beeld geleerd wordt om in opdracht van de tandarts kleine gaatjes in tanden en kiezen te vullen.

De behan­de­ling

Bij een normale behan­de­ling wordt het tandsteen elek­trisch en met de hand verwij­derd; hierna worden de elementen gepolijst of met een zout­straal behandeld om plaque, bacteriën en aanslag van roken, koffie, thee en wijn te verwijderen.

Indien nodig krijgt u instructie in elek­trisch of handmatig poetsen, flossen, stokeren of rageren.