Wortelkanaal­behandeling

Wanneer er in het wortel­kanaal een ontste­king is of dreigt te ontstaan

Wat is een wortelkanaalbehandeling?

Gezonde en ontstoken kies | Gebitszorg

Een wortelkanaal­behandeling wordt uitge­voerd wanneer er in het wortel­kanaal van een tand of kies een ontste­king is of dreigt te ontstaan.

Door tand­be­derf, een lekkende vulling of door een harde klap op de tand of kies kan de inhoud van het wortel­kanaal gaan ontsteken. Dit is herken­baar aan een constante en kloppende pijn in de kies, of als er tijdens het eten een pijn­scheut door de kies schiet.

Soms ontstaat er boven de tand of kies een bultje (lijkend op een puistje, fistel). Dit is een uitvoer­gang van de zenuw die zijn bacteriën en ontste­king in de vorm van pus door het bultje naar buiten afvoert.

De tandarts kan nagaan met behulp van testen als kloppen, een koud/warm test of een foto of u daad­wer­ke­lijk een wortelkanaal­behandeling nodig heeft.

Wat is een wortelkanaalbehandeling?

Een wortelkanaal­behandeling wordt uitge­voerd wanneer er in het wortel­kanaal van een tand of kies een ontste­king is of dreigt te ontstaan.

Door tand­be­derf, een lekkende vulling of door een harde klap op de tand of kies kan de inhoud van het wortel­kanaal gaan ontsteken. Dit is herken­baar aan een constante en kloppende pijn in de kies, of als er tijdens het eten een pijn­scheut door de kies schiet.

Soms ontstaat er boven de tand of kies een bultje (lijkend op een puistje, fistel). Dit is een uitvoer­gang van de zenuw die zijn bacteriën en ontste­king in de vorm van pus door het bultje naar buiten afvoert.

De tandarts kan nagaan met behulp van testen als kloppen, een koud/warm test of een foto of u daad­wer­ke­lijk een wortelkanaal­behandeling nodig heeft.

Gezonde en ontstoken kies | Gebitszorg

Vroeg signa­leren

Het is belang­rijk dat de noodzaak voor een wortel­kanaal­behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gesig­na­leerd, omdat de bacteriën die vrijkomen bij deze ontste­king het kaakbot ‘besmetten’, waarna dit ook gaat ontsteken. Dit kunt u herkennen wanneer een betref­fende tand of kies bij het dicht­bijten te hoog aanvoelt.

De behan­de­ling

Een wortel­kanaal­behandeling gebeurt onder plaat­se­lijke verdoving als de pulpa nog (gedeel­te­lijk) ‘levend’ is. Is de pulpa afge­storven dan is plaat­se­lijke verdoving meestal niet nodig.

De tand of kies wordt open­ge­maakt en de pulpa verwij­derd. Daarna wordt het kanaal gereinigd met kleine vijltjes en gespoeld met een desin­fec­te­rende spoel­vloeistof. Vervol­gens worden de kanalen gevuld. Om controle te hebben over het verloop van de behan­de­ling zal de tandarts een of meer röntgen­foto’s maken.

Ten slotte wordt de behan­delde tand of kies (opnieuw) van een vulling voorzien. Na een wortel­kanaal­behandeling is de tand of kies vaak zodanig verzwakt dat het nood­za­ke­lijk wordt om een kroon erop aan te brengen.

Een tand of kies die op deze wijze wordt behandeld, kan nog lange tijd mee.

Wortelkanaal­behandeling

In de onder­staande illu­stra­ties wordt een wortelkanaal­behandeling stap voor stap uitgelegd. In totaal worden er 7 illu­stra­ties getoond. Klik op een illu­stratie om deze te vergroten.