Klant­te­vre­den­heid

Tevreden of juist niet? Ga met ons in gesprek!

Wij gaan graag met u in gesprek

De tevre­den­heid van onze patiënten staat bij ons voorop. Wij horen graag of u tevreden of onte­vreden bent over onze praktijk en de dienst­ver­le­ning. U kunt uw ervaring, opmerking en eventuele verbe­ter­punten naar ons mailen via het contact­for­mu­lier. Indien gewenst nemen wij contact met u op om uw bericht te bespreken en zo nodig samen met u naar een oplossing te zoeken.

Tevreden over Gebitszorg?

Dan stellen wij het zeer op prijs als u een recensie achter laat op onze Google bedrijfs­pa­gina. Uw recensie kan worden getoond op onze website.

Infor­ma­tie­punt en klachtenregeling

Voor algemene infor­matie over de mondzorg kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Via deze website kunt u ook uw vragen stellen aan het Tand­heel­kundig Infor­ma­tie­punt (TIP). Zij kunnen u advies geven, uw vragen beant­woorden en adviseren. Het TIP is opgericht door onze beroeps­or­ga­ni­satie, de KNMT.

KNMT-klach­ten­ser­vice

Komen we er samen echt niet uit, dan kunnen we gebruik maken van de klach­ten­ser­vice van de KNMT. Daarbij zijn twee moge­lijk­heden, namelijk bemid­de­ling en formele klacht­be­han­de­ling, resulterend in een uitspraak. Meer infor­matie hierover vindt u op www.knmt.nl/patiënten

Klanttevredenheids­formulier


    Deze website is beveiligd door reCAPTCHA. Het priva­cy­be­leid en de servi­ce­voor­waarden van Google zijn van toepassing.

    Tandarts instrumenten met kies | Gebitszorg